Kaiding

Advokatbyrån Kaiding är Norrlands största advokatbyrå med ett 60-tal medarbetare på sju orter i Västerbotten och Norrbotten. För oss är ingen för liten eller för stor. Vi arbetar med såväl småföretag som koncerner med världen som marknad. Som advokatbyrå och enskilda advokater står vi på din sida, alltid och undantagslöst. Vårt oberoende är grunden för en förtroendefull relation. Allt som sägs omfattas av tystnadsplikt. Vår storlek ger fördelar: bredd i kompetensen, specialistkompetens på de flesta rättsområden och kapacitet att snabbt gripa in i handlingen. Lär känna oss innan det oväntade, kanske oönskade händer. Tillsammans kan vi undvika problem och ta vara på möjligheter.

Se filmen om Advokatbyrån Kaiding, klicka här

Kontakt

Kontaktuppgifter

Mer info »

Anmälan

Anmäl er här

Mer info »

IBK Luleå

Information om IBK Luleå

Mer info »